Nedenfor vises vejingeniør Jørgen Borgs overslag over udgifter til renovering af vejene. Notatet er udarbejdet til bestyrelsen, der sendte en kopi til grundejerne forud for generalforsamlingen.