Ordinær Generalforsamling

Søndag den 3. juni 2018, kl. 11:00 i Sognegården, Melby.

Vi startede generalforsamlingen med indskrivning og morgenkaffe fra kl. 10:30.

Dagsorden:

 1. Morgensang
 2. Valg af dirigent og stemmetællere.
  Til dirigent foreslår bestyrelsen Steffen Lambertsen
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse af regnskab for 2017 - til vedtagelse.
 5. Orientering om budget/regnskab for 2018 - til orientering.
 6. Rettidigt indkomne forslag.
  Der er ingen indkomne forslag.
 7. Bestyrelsen foreslår nedsættelse af kontingent til 600,- kr. - til vedtagelse
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Morten Petersen og Helle Fehmerling er ikke på valg.
  Tidligere suppleant, Morten Vendelbo er ikke på valg (indtrådte i stedet for Kristian Kousholt da 1. suppleant frafaldt) Bethina Hamann er på valg. Villig til genvalg.
  Poul Rafn er udtrådt efter salg af sit sommerhus. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen, Aase Hill Madsen, Rosenbergvej 31-33.
 9. Valg af 2 suppleanter.
 10. Valg af 2 revisorer + revisorsuppleant.
  Poul Frederiksen og Boje Møller er villige til genvalg - og revisorsuppleant Erik Fehmerling er ligeledes villig til genvalg.
 11. Eventuelt.

Bilag:

Bilagt indkaldelsen er følgende bilag:

 1. Regnskab - Godkendt 2017.pdf
 2. 45 års jubilæum.pdf