20. maj 2023

Indkaldelse til:

Generalforsamling
Grundejerforeningen Lisevang73
11 juni 2023 kl.11-13
Restaurant Maku, Liselejevej 7D, Liseleje

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om 2022
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 2022 underskrevet af bestyrelsen og revisor
 4. Rettidigt indkomne forslag:
  Fest for medlemmerne af Lisevang73 26. august 2023 i anledning af foreningens 50-års jubilæum som diskuteret på Generalforsamlingen i 2022.
  Bestyrelsen foreslår, at vi afholder festen som en vejfest. Vi lejer og opstiller telt inkl. borde, stole & service og serverer en grill menu med helstegt pattegris & tilbehør samt dessert. Deltagerne medbringer selv drikkevarer og betaler en lille del af arrangementet på 100 kr. pr. person, resten finansieres af foreningen.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2024 og fastlæggelse af kontingent for 2024
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af to suppleanter
 8. Valg af to revisorer
 9. Valg af to revisorsuppleanter
 10. Eventuelt


Bestyrelsen

Grundejerforeningen Lisevang73