D 30 OKT 1973

   Kære grundejer

   Ifølge tinglyst deklaration af 2. juni 1967 skulle der som bekendt senest et halvt år efter, at 2/3 af de fra "Lisevang" ud- stykkede parceller er solgt, være dannet en grundejerforening for fritidsområdet, og enhver grundejer har i henhold til skødet pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

   Foreningen så dagens lys ved en stiftende generalforsamling på "Hotel Frederiksværk" den 26. august d.å., og den af general- forsamlingen valgte bestyrelse byder hermed velkommen som medlem af foreningen.

   Vi håber, at alle vil føle sig hjemme i foreningen, og at denne vil komme til at varetage medlemmernes fælles interesser på tilfredsstillende måde og styrke sammenholdet, således at alle i området, føler sig afslappet og godt tilpas, for det er jo formålet med vores grund og fritidshus.

   Siden generalforsamlingen har vi arbejdet med renskrift og trykning af de godkendte vedtægter samt på udarbejdelse af en 4 jour ført medlemsfortegnelse med matrikelkort. Dette materiale vedlægges sammen med et giroindbetalingskort vedrørende det på generalforsamlingen vedtagne kontingent (indskud) til foreningen på 50,00 kr. pr. parcel for tiden indtil den 1. april 1974. Vi anmoder om, at alle medlemmer snarest vil afsende beløbet.

   Det kan samtidig røbes, at vi har udarbejdet et udkast til ordensreglement for foreningens område. Dette vil blive tilsendt alle medlemmer i god tid før generalforsamlingen i første halvdel af juni måned 1974, hvor det skal drøftes og vedtages. Vi har flere andre spørgsmål, som vil blive taget op i løbet af vinteren, men nærmere herom vil blive meddelt senere.

                                     Med venlig hilsen
                                         bestyrelsen.

 

Ved grundejerforeningens stiftende generalforsamling den 26 august 1973 fandt følgende valg sted i henhold til vedtægternes §§ 12 og 15:

Bestyrelsen fik følgende sammensætning:

Henry Eilving, Skoleholdervej 53, 2400 København NV (formand).
Telefon 10 58 73 og 14 14 48 lokal 2381
Sommeradresse: Thorvaldsensvej 8, 3360 Liseleje.

M. Friis Christensen, Vanløse Allé 55, 2720 Vanløse (næstformand).
Telefon 71 82 07 og 94 06 45.
Sommeradresse: Finsensvej 4, 3360 Liseleje.

Margit Larsen, Livøgade 11, 2100 København (kasserer).
Telefon 29 01 23 og He. 9000
Sommeradresse: Engholmsvej 22, 3360 Liseleje.

Erik Winther Nørbæk, Lyngbygårdsvej 23 B, 2800 Kgs. Lyngby (sekretær)
Telefon 87 53 140 og 67 00 77.
Sommeradresse: Albrecht Jensensvej 14, 3360 Liseleje.

Boje Møller, Skovridergårdsvej 45, 2830 Virum (ass. kasserer)
Telefon 85 78 55 og 11 11 11
Sommeradresse: Nansensvej 5, 3360 Liseleje.

Til suppleanter for bestyrelsen valgtes:

Viggo H. Hoppe, Digterparken 50, 2750 Ballerup (matr.nr. 11 fc).
Gunnar Agerbo, Nygårds Plads 10, 2610 Rødovre (matr.nr. 11 eh).
Jytte Hansen, Østerbrogade 150, 2100 København (matr.nr. 11 gd-ge)

Til foreningens revisorer valgtes:

Harry Petersen, Vigerslevvej 146, 2500 Valby (matr.nr. 11 fi).
Erik Lerche Karlsen, Solnavej 145, 2860 Søborg (matr.nr. 11 en).

Til revisorsuppleanter valgtes:

Bent Hallestad, Østervej 19, 2750 Ballerup (matr.nr. 11 em).
E. Lauenborg Breitenstein, Woltersgade 16, 2300 København S (matr.nr. 11 do-dq-dz).

   Såfremt medlemmerne måtte have noget på hjerte vedrørende fritidshus og -grund, er vi altid rede til at bistå med råd og vejledning.

                                     Med venlig hilsen
                                         bestyrelsen.

De originale arkivalier fra 1973 hent dem her -