06. juli 2023

Referat af

Ekstraordinær Generalforsamling i
Grundejerforeningen Lisevang73
søndag 2. juli 2023 kl. 11.
Engholmsvej 28, 3360 Liseleje

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
  Poul Woodall blev valgt til dirigent
  Boje Møller og Morten Petersen blev valgt til stemmetællere.
  Fremmødte var 10 stemmeberettigede medlemmer.

  Inden afstemning blev der spurgt. om der vil være begrænsning på antallet af deltagere til festen. Formanden svarede at festen er en medlemsfest.
  I forhold til egenbetalingen på 100 kr. blev det foreslået, at børn under 12 år deltager uden denne.
 2. Efter vedtagelse på den ordinære generalforsamling i Lisevang73 d. 11, juni 2023 genfremsættes nedenstående forslag på denne ekstraordinære generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages ved simpelt flertal:

  Fest for medlemmerne af Lisevang73 26. august 2023 i anledning af foreningens 50-års jubilæum som diskuteret på generalforsamlingen i 2022.
  -Bestyrelsen foreslår, at vi afholder festen som en vejfest. Vi lejer og opstiller telt inkl. borde, stole & service og serverer en menu med helstegt pattegris & tilbehør samt dessert. Deltagerne medbringer selv drikkevarer og betaler en lille del af arrangementet på 1OO kr. pr. person, resten finansieres af foreningen.

  Forslaget blev enstemmigt vedtaget
  Invitation til jubilæumsfesten vil snarest blive udsendt

Formanden takkede for fremmødet.

Med venlig hilsen Bestyrelsen Lisevang73

Underskrevet 06.07.2023


Formand Charlotte Woodall. Engholmsvej 28, 3360 3360 Liseleje

Dirigent Poul Woodall, Engholmsvej 28, 3360 3360 Liseleje