Velkommen til Lisevang73.DK

Af referat fra bestyrelsesmøde den 19. maj 2019 fremgår under Punkt 3. 'Ny hjemmeside' (Se referatet her), at bestyrelsen vil oprette sin egen hjemmeside og overføre foreningens dokumenter hertil. Foreningens dokumenter er et papirsarkiv, der befinder sig hos formanden og består af adskillige ringbind med papirer fra foreningens start.      

Det var en overraskende beslutning, da grundejerne allerede havde adgang til alle dokumenter - nemlig på denne side. Dog kan enhver frit oprette hjemmesider. Men istedet for at oprette egen hjemmeside kopierede bestyrelsen www.Lisevang73.dk rub og stub.

I marts 2019 opretter formanden domænet www.Lisevang-73.dk (læg mærke til bindestregen '-'), der til forveksling ligner www.Lisevang73.dk.; eneste forskel er tegnet  '-' mellem 'Lisevang' og '73'. Derpå kopieredes rub og stub hele indholdet fra www.Lisevang73.dk hertil, hvilket er en grov krænkelse af ophavsretten, da kopieringen 'stjæler' de mange hundrede timers arbejde, der siden 2012 er lagt i design, struktur og konvertering af tusindvis af dokumenter til html-format for at kunne læses på en hjemmeside - netop denne hjemmeside du læser nu. 

Bestyrelsen fjernede først den ulovlige og klonede side da der blev varslet fogedforbud og stævning. Dette sker i ugerne forud og op til generalforsamlingen den 16. juni 2019.

På generalforsamlingen orienterer bestyrelsen ikke medlemmerne om den alvorlige tvist, de har ledt foreningen ud i og de omkostninger de i den forbindelse havde påført. 

At ulovlig kopiering af www.Lisevang73.dk er en alvorlig sag fremgår af en dom fra Østre Landsret, der for godt 3 år siden afgjorde en tilsvarende kopieringssag fuldstændigt klart (i sagen Tiggi mod Security Danmark) endda i en helt identisk situation, hvor der blot blev tilføjet en bindestreg ( '-') i domænenavnet, efterfulgt af en slavisk kopiering. Her lød dommen til kopisten: bøde på 10.000,- kr., erstatning på 20.000,- kr. til modparten samt betaling af alle sagsomkostninger herunder 35.000 til modparten samt overlevering af kopi-siden (den med bindestreg). Bestyrelsens egen advokat har vurderet, at stævning og fogedforretning med retslig afgørelse vil koste foreningen et 6-cifret beløb. Bestyrelsen orienterede ikke generalforsamlingen herom eller bad om dens stillingtagen på samlingen den 16. juni 2019. 

Jeg foreslog efterfølgende generalforsamlingen bestyrelsen, at begge parter lagde tvisten bag sig, og bestyrelsen kvit og frit brugte www.Lisevang73.dk til at lægge sine sider og tekster op på. Det var en mulighed efter at www.Lisevang73.dk i marts 2019 var lagt over på en ny platform, der kunne betjenes af ikke IT-kyndige. Når så bestyrelsen var fortrolig hermed ville www.Lisevang73.dk blive overdraget til foreningen kvit og frit, ganske gratis og uden udgifter, hvilket hele tiden har været min mening. Dette tilbud afviste bestyrelsen via sin advokat.

Den 22-10-2019 rundsendte bestyrelsen til grundejerne 'Kort redegørelse - Hjemmesiden'. Denne redegørelse er et partsindlæg og ikke en juridisk afgørelse. Af redegørelsen fremgår det, at kopiering og advokatbistand havde kostet Lisevang73 kr. 22.561,- indtil da. Udgifterne til en retslig afgørelse i konsekvens af fogedforbud og stævning skønnede bestyrelsens advokat ville koste foreningen et sekscifret beløb yderligere. Herefter lukkede bestyrelsen den ulovlige side.

Jeg oprettede, designede og har siden 2012 vedligeholdt hjemmesiden: www.Lisevang73.dk for egne midler, hvilket har været og fortsat skal være mit frivillige bidrag til alle medlemmer af grundejerforeningen Lisevang73.  

www.Lisevang73.dk er fortsat frit til rådighed for alle medlemmerne i foreningen Lisevang73 - grundejerforeningen for fritidsområdet i Liseleje. Her kan kan ejendomsmæglere, sælgere og kommende ejere finde de dokumenter og oplysninger, de måtte have behov for - nu og fremover. Det kan bestyrelsen også, hvilket de er meget velkomne til.

Kristian Kousholt