Velkommen til Lisevang73.DK

Sommerrenovation i sommerhusområderne

Hop i ring

Orientering fra Jens Peter Nørgaard, Affald – Miljøkonsulent, Halsnæs Kommune, juni 2013

Ugetømning og lugtgener.

Ugetømning blev indført i 2011 som en forsøgsordning for at undgå lugt fra affaldet. Forsøgsordningen blev indført fordi vi i sommeren 2010 oplevede en sommer med nærmest tropelignende temperaturer.

Efter sommeren 2011 evaluerede vi ugetømningen og dette fortalte os at det kun var i forbindelse med høje temperaturer over længere tid at der er behov for ugentlig afhentning, og da ugetømning er en meget dyr løsning og miljømæssig ufordelagtig ordning besluttede vi at lade det være en vejrafhængig ordning. Ydermere fik vi henvendelser fra sommerhus ejere som ikke var interesseret i at have ugetømning og de de af følgende konsekvenser på økonomi, miljø, støj og slitage på vejene som dette medførte.

Netop slitage på vejene har dette også været en vægtig faktor i vores beslutning. Vejene i sommerhusområderne er ofte sårbare og kørsel med lastbiler repræsenterer et voldsomt øget slid på vejene.

"En særdeles let huskeregel er, at 1 lastbil svarer til sliddet fra 10.000 personbiler" citat Gregers Hildebrand, afdelingsleder i Vejdirektoratet.

I sommeren 2012 fik vi et tilsvarende spørgsmål om temperaturer og lugtgener, hvor jeg forklarede hvordan vi griber sagen an i praksis. Jeg tillader mig at gengive mit svar fra dengang:

"I uge 30 var temperaturen høj, men har siden lørdag den 28. juli været meget lavere, hvorfor lugtgenerne bliver mindre. En kollega og jeg var onsdag den 25. juli på rundtur i både zone 1 og 2 (by og sommerhusområde), hvor vi inspicerede og lugtede til affaldsbeholdere. Vi gjorde det på baggrund af en henvendelse fra en sommerhusgæst, som fandt af det lugtede meget slemt i sommerhusområdet.
På turen var vi ude i flere af sommerhusområderne, hvor vi lettede låget på 15–20 beholdere og snusede til mange flere uden at opleve voldsomme lugtgener i den forbindelse. Der var således ingen lugtgener udenfor beholderne. Vi åbnede beholdere som både stod i sol og i skygge. Vi talte med en skraldemand som oplevede at visse beholdere var "levende", men at det afhang meget af, hvordan folk havde emballeret deres affald. Talte ligeledes med en sommerhusgæst som ikke oplevede nogen som helst lugtgener.

Yderligere var vi i Zone 1 (byområde), hvor vi kun åbnede biobeholdere der stod i solen. Her var oplevelsen den samme. Affaldet kunne ikke lugtes udenfor beholderne.
Det skal tilføjes, at alle de områder vi var ude i, havde affaldet stået i 13 dage.

Senest var jeg i går, tirsdag den 31. juli på inspektion ude i Liseleje området. Også her var min oplevelse af der ikke var lugt i området, også selvom beholderne i nogle tilfælde var overflydte.  Jeg forhørte mig derudover også hos sommerhusgæster som jeg mødte og fik samme svar, at affaldet ikke lugtede i området.

Derfor må svaret være at vi følger løbende udviklingen i vejret og foretager stikprøver løbende ude ved affaldsbeholderne, men at der p.t. ikke skønnes behov for ugetømning. Der kan selvfølgelig være enkelte steder, hvor affaldet ikke er emballeret efter vores anvisninger, men generelt er i der ikke problemer af en størrelse der retfærdiggør ugetømning."

Du og de øvrige sommerhusejere kan selv gøre meget for at forebygge mide– og lugtgener. Forsyningen anbefaler følgende:

  1. Sæt din affaldsbeholder i skygge.
  2. Sørg for at binde poser godt til inden du lægger den i affaldsbeholderen.
  3. Sæt så vidt muligt posen i beholderen i stedet for at smide den. Derved undgår du at posen går i stykker og affald løber ud i beholderen.
  4. Fisk og vådt affald kan pakkes ind i avispapir for at forhindre, at væden kommer i kontakt med det øvrige affald. Ugetømning blev indført som en forsøgsordning for at imødekomme lugt fra affaldet. Vores erfaring fra 2011 fortalte os at det kun var i forbindelse med høje temperaturer i længere tid at der er behov for ugentlig afhentning, og da ugetømning er en meget dyr løsning og miljømæssig ufordelagtig ordning har vi besluttet at lade det være en vejrafhængig ordning.
  5. Hvis din affaldsbeholder er blevet beskidt af udløbende affald, kan du med fordel lægge den på jorden og skylle den med haveslangen.
  6. Hvis uheldet skulle være ude, og der kommer mider i din beholder, kan du fjerne dem ved at overhælde beholderen indvendigt med kogende vand og luk låget til. Hæld vandet ud efter det er kølet ned.

Sommeren 2013

Sommeren 2013 vil forløbe på samme måde som sommeren 2012. Vores erfaringer fra 2012, var at antallet af henvendelse var begrænset og vores egne erfaringer fra vores stikprøver ikke giver anledning til at ændre praksis på dette område.

Beholderkapacitet.

Med hensyn til affaldsbeholdernes størrelse så er det således, at vi i forbindelse med overgangen til det nye affaldssystem gik fra at have ugetømning af en 110 liters sæk til 14 dages tømning af en 240 liter beholder. Det betyder at beholderkapaciteten er steget fra 110 liter til 120 liter pr. uge. På det område er der ikke sket nogen ændring.

Endelig vil jeg tilføje, at det er muligt at købe en ekstra affaldssæk på vores genbrugsstationer for 25 kr., hvis du skønner at kapaciteten er for lille til dine behov. Den kan du stille ved siden af affaldsbeholderen og den vil derefter blive taget med af skraldemændene. 

Så er der problematikken med udlejningsejendomme, og her har vi tre løsningsmodeller vi kan anbefale.

  1. Der er to beholdere knyttet til ejendommen, hvorved der vil være en beholder til hver uge i den 14. dages periode som tømningsfrekvensen. En ekstra beholder koster 1.038 kr om året.  Evt. kan man nøjes med at have den ekstra beholder i sommerperioden hvilket med gebyr for udskiftning af beholder vil beløbe sig til ca. 500 kr om året.  Det må så være en del af udgifterne forbundet med at udleje huset.
  2. Man kan indkøbe240 liters affaldssække i plast til at fore beholderen med som man så skifter ud i forbindelse med skiftedagen på huset. Man skal dog sørge for at sækken kommer i affaldsbeholderen dagen før afhentning og at affaldsbeholderen ikke bliver overfyldt.
  3. Endelig kan man få en 660 liters affaldsbeholder i stedet for de 240 liter man har nu. Det koster 3.110 kr/år mod 1.038 kr/år for en 240 liter.

Med Venlig hilsen

Jens Peter Nørgaard
Affald – Miljøkonsulent, Halsnæs Kommune, juni 2013

Undermenu