Svømmende and

Dagsorden og referater fra bestyrelsesmøder fra 01–01–2012 og frem vises nedenstående. Tidligere dokumenter kan findes i historisk arkiv.