Velkommen til Lisevang73.DK

Ekstraordinært bestyrelsesmøde – vejmøde – den 29.3.2012 hos Jens.

Til stede: hele bestyrelsen samt Hans Jørgensen og Jørgen Borg.

Baggrunden for mødet er en opfølgning af vejudvalgets første kontakt med Jørgen Borg

Status vedr. vejene:

JB vurderer at vejene – afhængig af vejrlig – kan holde ca. 3 år, førend man skal gøre noget. Der er huller i vejene som kan lappes, men det er de langsgående revner, der er problemet. Vi har 1,6 km vej – der trænger til at blive lavet, hvorimod sidevejen til Albrecht Jensensvej ikke trænger lige nu.

Kommunens rolle:

Vi skal ikke forvente at kommunen går ind i arbejdet. Det gælder både udbedringen og opkrævningen via ejendomsskatterne. NB! Det sidste ville Margit dog undersøge.
Ifølge Vejloven er det uden betydning af vi har en grundejerforening. De ser på om man har en parcel, der grænser op til vejen og har andel i det trafikale net.

Finansiering:

Bestyrelsen oplyste at vi i alle sammenhænge har en solidarisk forpligtelse i foreningen, hvorfor vi enedes om at klare opkrævningen/opsparingen selv. Vejfonden har p.t. aktier for ca. 160.000 kr., som p.t. er ca. 151.000 kr. værd.
JB stiller spørgsmål ved, om vores vedtægter er præcise nok ifht beslutningsprocesser, inkasso, m.v. og anbefaler derfor, at vi snarest får en advokat til at se derpå.

Konklusion på mødet:

Poul, Jørgen og Hans mødes efter påske og gennemgår vejene med særlig fokus på skaderne ud for de enkelte huse, f.eks. rødder, revner, osv. Resultatet af det tages op på næste bestyrelsesmøde, hvor også Hans deltager. På forespørgsel fra Hans svarede JB, at asfalten skal kunne klare store renovations– og lastvogne).

JB kontakter advokat (advokatfirmaet August Jørgensen, Hillerød), som læser vores vedtægter m.v. igennem, og som kommer med et overslag over, hvad hans videre arbejde vil koste/salær.

Der skal igen tages kontakt til de 5 på Finsensvej om medlemskab af foreningen. Hvem gør det?

  1. På generalforsamlingen fremlægges 2 alternativer til beslutning:
  2. Arbejdet med at totalrenovere hele vejnettet (med undtagelse af sidevej til Albrecht Jensens vej) påbegyndes om ca. 3 år.
  3. Ingen veje repareres.
  4. Finansieringen foreslås som en solidarisk indbetaling med et beløb på 15.000 kr. pr. hus over 3 år. De veje der i første omgang ikke er omfattet af reparationen får senere andel i pengene, når de skal laves. Det nuværende kontingent fastholdes.

Næste bestyrelsesmøde hos Eva, Nansensvej 5, den 22.4. kl. 13.

Helle Fehmerling, sekretær
2.4.2012