Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af bestyrelsesmøde den 4. maj 2014, kl. 14:00 hos Poul.

Alle til stede.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Kommunens tilbagemelding vedr. skiltning af veje, v./Poul
  3. Indhegning af skraldespande, v./Poul
  4. Regnskab, v./Morten
  5. Planlægning af Generalforsamling
  6. Informationsbrev fra Landliggersammenslutningen
  7. Eventuelt
  8. Næste møde

Ad 1.

Dagsorden godkendt

Ad 2

Vi har fået svar fra kommunen vedr. evt. skiltning – for at nedbringe hastigheden i vores område. Vi kan kun få skilt med "lukket område" med placering på hjørnet af Nansensvej og Engholmsvej, hvilket ikke giver mening. Vi havde ønsket det på hjørnet af Albrecht Jensensvej. Vi vil arbejde videre med sagen og gå i dialog med politiet for at se, hvad de kunne foreslå af skiltning. Vi kan indtil da blot opfordre til at køre langsomt.

Ad 3.

Poul har indhentet flere tilbud på afskærmning af skraldespandene. Formålet med disse er at beskytte skraldespandende i stormvejr. Det bedste tilbud til prisen er ca. 1200 kr. Poul fremlægger dette på Generalforsamlingen.

Ad 4.

Regnskabet er sendt til revisorerne, som reviderer det i næste weekend. Værdipapirerne er solgt til en god pris. Vi har i skrivende stund en formue på kr. 494.336,48. De 400.000 af dem bliver bundet på en højrentekonto i ugens løb. Det betyder at de er bundet i 3 år. Alle har betalt kontingent – men der henstår en restant, som Morten tager kontakt til snarest. Der vil blive tegnet en netbanks forsikring.

Ad 5.

Generalforsamlingen afholdes som allerede varslet den 1. juni. Den finder sted på Papillon og bliver i år som et brunch–arrangement – med start kl. 11. Helle har efter sidste bestyrelsesmøde kontaktet sidste års dirigent, advokat Lone Munk Jensen for at få hende til at påtage sig hvervet igen, hvilket hun har accepteret. Helle kontakter hende med relevant materiale. Poul laver stemmesedler og han vil sammen med Margit registrere medlemmerne ved indgangen. Vi vil anvende Av–udstyr til illustration af nogle af punkterne på dagsordenen. Der er ikke indkommet andre forslag end bestyrelsens eget om vedtægtsændring.

Ad 6.

Jette har modtaget information om rettelser til vedtægter i Landliggersammmenslutningen. De har ønsket hendes e–mailadresse.

Ad 7.

a) Jette har afmeldt de labels–ark, vi normalt modtager fra kommunen. Dem har vi tidligere anvendt til udsendelse af materiale til medlemmerne, men vi betjener os nu primært af mailen.
b) Ved en fejl har vognmanden i forbindelse med grenafhentningen i efteråret taget de grene, der var placeret på Finsensvej ved de ulige numre ( 1, 3, 5 og 7). Det skal vi naturligvis påtale overfor vognmanden fremover. Men vi vil benytte lejligheden til at skrive til de 4 matrikler (igen) og tilbyde dem "gratis" grenafhentning via deres medlemskab af foreningen ! Jette skriver til deres hjemadresser.

Ad 8.

Vi aftaler næste bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, når alle har deres kalendere med. Tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamling bliver den 5. eller 6. juli.

Helle Fehmerling, sekretær
08–05–2014