Velkommen til Lisevang73.DK

Referat fra Bestyrelsesmøde den 11. maj 2016 kl 14 - hos Jette.

Dagsorden blev lavet på stedet.

  1. Status på kontingent-restancer.
  2. Finsensvej - ulige numre
  3. Økonomi
  4. Forberedelse af Generalforsamling
  5. Eventuelt

Ad 1. Der var 2 restancer på kontingent - den ene er indbetalt. Den anden har bestyrelsen haft flere henvendelser til både personligt, mail og via anbefalet brev. Det viser sig, at ejeren er bortrejst, men vi har kontakt til en fremlejer, der har lovet at få sagen bragt i orden snarest.

Ad 2. Det forhold at ejerne på Finsensvej (ulige numre) ikke har reageret på vores henvendelser, gjorde at vi fik en grundig snak om, hvad dette egentlig betyder for Lisevang i forbindelse med udbedring af vejene - og udgifternes fordeling her til.

Lisevang 73 er en lukket forening med 75 udstykninger, som vi ikke bare kan invitere andre ind i. Derfor vil den del af Finsensvej, som ikke er medlem af foreningen blive afkrævet deres del af udgifterne via kommunen (det har vi tidligere fået kommunens stillingtagen til).

Ad 3. Morten fremlagde regnskab og budget. Regnskabet ligger til endelig godkendelse hos vore revisorer. Blev enige om at supplere med lidt regnskabsmæssige forklaringer for at tydeliggøre vejfondens placering i regnskabet.

Ad 4. De praktiske opgaver blev fordelt mellem medlemmerne og bestyrelsens beretning blev gennemgået. Kristian sender al materialet ud i uge 20- også til vores dirigent John Chr. Langeberg.

Ad 5. Intet til punktet.

Helle Fehmerling, sekretær
15–03–2016