Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 19. maj 2019 kl. 14 hos Helle

Dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Orientering om regnskab
  3. NY hjemmeside
  4. Generalforsamling
  5. Eventuelt
  6. Næste bestyrelsesmøde 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Ad 2. Orientering om regnskab

  • Regnskabet for 2018 er gennemgået og godkendt af revisorerne. Regnskabet vil blive fremsendt forud for generalforsamlingen.
  • I regnskabet for 2019 er der foreløbig ikke afholdt udgifter.

Ad 3. NY hjemmeside

Vi har i bestyrelsen overvejet formålet med hjemmesiden og foreningens afhængighed af dens funktionalitet. Vi er kommet frem til, at det er et godt kommunikationsværktøj i forhold til ejendomsmæglere og nye ejere, ligesom den også i højere grad kunne være det i forhold til foreningens indre liv. Det fordrer efter vores opfattelse, at den til enhver tid siddende bestyrelse har adgang til og mulighed for at redigere hjemmesiden og dens indhold. Vi har derfor valgt at etablere en ny hjemmeside, der har den ønskede funktionalitet. En stor tak skal lyde til Kristian Kousholt for arbejdet med den tidligere hjemmeside og administrationen heraf. Da navnet 'Lisevang73' er oprettet med Kristian Kousholt som ejer, har foreningen købt et nyt domain:

www.Lisevang-73.dk

Vi håber I vil tage godt imod den.

Ad 4. Generalforsamling

Generalforsamling vil blive afholdt 16. juni 2019 kl. 11 på Liselængen Liseleje Badehotel, med indskrivning og udlevering af stemmesedler fra 10.45. Vi har entreret med stedet om en meget lækker brunch. Glæd jer! Vi vil meget gerne have bindende tilmelding til formanden, helle@fehmerling.com senest 8. juni.

De praktiske opgaver i forbindelse med generalforsamlingen blev fordelt i bestyrelsen.

Ad. 5. Eventuelt

Ingen punkter under eventuelt.

Ad. 6. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde planlægges til 16. juni 2019 hos Aase i Liseleje.

Bestyrelsen