Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde søndag den 25. august 2019 kl. 19 hos Helle

Dagsorden

  1. Hjemmesiden

Ad 1. Hjemmesiden

De på generalforsamlingen omtalte udfordringer med foreningens hjemmeside har desværre ikke kunnet finde en løsning.

Det er derfor besluttet, at fastholde lukning af foreningens hjemmeside Lisevang-73. Information til foreningens medlemmer sker som sædvanligt via mail.

Bestyrelsen