Velkommen til Lisevang73.DK

Referat fra bestyrelsesmøde udsendt: :

søndag den 16. maj 2021 kl. 14-16 hos Hans i Liseleje.

Deltagere: Helle (formand), Morten (kasserer, via telefonforbindelse), Charlotte (sekretær), Aase og Hans

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden blev godkendt
 2. Stillingtagen til Generalforsamlingens afholdelse - herunder
  1. Forsamlingsloft, restriktioner i øvrigt
   Vi ønsker at kunne mødes under så sikre forhold for alle som muligt under hensyntagen til den fortsatte risiko i forbindelse med corona-epidemien.
   OBS! Generalforsamlingen udskydes derfor til 08 august 2021.
   Vi håber dermed, at flertallet af de medlemmer, der har ønsket det, er vaccinerede og at så få som muligt dermed vil skulle bekymre sig om corona-test forud for deltagelse i Generalforsamlingen.
  2. Lokale, mv., v/Aase
   Generalforsamlingen vil blive afholdt på Liseleje Badehotel - startende med brunch kl. 11.
  3. Forslag fra medlemmerne til GF
   Der er ingen rettidigt indkomne forslag. For sent indkomne forslag vil optræde under punktet Eventuelt til Generalforsamlingen.
 3. Orientering om regnskab, v/Morten P
  Regnskab 2019 og 2020 samt budgetforslag 2022 vil blive fremsendt sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen.
 4. Rabatternes udbedring og indhentelse af tilbud, v/Hans
  Da Onefiber og TDC begge fortsat udfører gravearbejder og forventes at gøre dette resten af året afventer vi videre handling.
 5. Albrecht Jensensvej- udbedring af huller? v/Charlotte
  Kommunen har svaret, at man vil foretage besigtigelse af hullerne i vejen i maj måned.
 6. Servicering af nye ejere.
  Vi har fået kontakt til de senest ankomne medlemmer af foreningen bl a via lokale ejendomsmæglere - så lige nu er der ikke et akut behov for yderligere tiltag.
 7. Revision af medlemsliste og stillingtagen til udsendelse.
  Vi vil bede Generalforsamlingen om input til hvorledes medlemslisten kan bruges af medlemmerne under hensyntagen til persondataforordningen.
 8. Forslag om nabohjælp, v/Charlotte
  Vi vil oprette Nabohjælp i området - mere info på Generalforsamlingen.
 9. Eventuelt
  Intet under dette punkt
 10. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er aftalt til 19 juli 2021 kl. 14-16 hos Charlotte i Liseleje.

Charlotte Woodall, sekretær