Velkommen til Lisevang73.DK

Den 22. juli 2021

Referat af

Bestyrelsesmøde den 19. juli 2021, kl. 14-16 hos Charlotte.

Deltagere: Helle, Morten, Charlotte, Aase og Hans

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden blev godkendt.
 2. Budget 2022 - herunder praktikaliteter ved kontingent-nedsættelse
  Udgifter til kantskæring, mv. v./Morten
  Bestyrelsen vil foreslå en midlertidig kontingentnedsættelse, da der er opsparet et pænt beløb i foreningen udover det indestående i vejfonden.
  Det blev aftalt på sidste Generalforsamling, at der skal foretages kantskæring af græsrabatterne. Dette udsættes til 2022, hvor man må formode at gravearbejdet i forbindelse med fibernedlægning er overstået.
 3. Godkendelse af beretning.
  Beretningen blev godkendt.
 4. Planlægning af generalforsamling.
  Opgaver for de enkelte medlemmer, herunder aftale med hotellet, registrering på dagen, trykning af stemmesedler, rollefordeling ved spørgsmål, præsentation af bestyrelsesmedlemmer, m.v.

  Vi fordelte de praktiske opgaver mellem os.
 5. Tiltag omkring info-side, v./Helle og Charlotte
  Vi havde en kort snak om intern og ekstern kommunikation i og fra foreningen. Bestyrelsen vil invitere forsamlingen til at bidrage med gode ideer og inspiration hertil.
 6. Opfølgning af øvrige arbejdspunkter fra sidst.
  Der var ingen indlæg omkring dette.
 7. Eventuelt
  De forskellige indkomne forslag og emner til behandling under punktet Eventuelt på Generalforsamlingen blev fremlagt. Disse vil fremgå på dagen.

  Næste bestyrelsesmøde vil blive aftalt efter Generalforsamlingen.

Charlotte Woodal,sekretær