Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af Bestyrelsesmøde:

Tirsdag 24. august 2021 kl. 16-18 hos Charlotte

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 2. Konstituering af den ny bestyrelse
  • Velkommen til Kurt Elmegaard
   Kurt glæder sig til arbejdet i bestyrelsen
  • Introduktion til arbejdet, tilbageblik og overblik
   Morten gav en kort introduktion af arbejdet i og omkring bestyrelsen i grundejerforeningen igennem de sidste 9 år.
 3. Oversigt over arbejdspunkter udledt af den nyligt afholdte Generalforsamling
  • Medlemsliste
   Bestyrelsen har besluttet ikke at lave en medlemsliste på grund af samtykke og persondataforordningen, da dette vil medføre en uforholdsmæssigt stor arbejdsbyrde.
  • Liselejegrøften
   Kommunen henvender sig til de enkelte lodsejere.
  • Rabatter
   HUSK NU at vedligeholde jeres rabatter, se i øvrigt vedhæftede tegning til anskueliggørelse af de krævede højder og afstande.
  • BORIGO
   Bestyrelsen tager dette punkt op omkring kommunikation mellem grundejerne til næste møde.
  • Nabohjælp
   Bestyrelsen opfordrer alle grundejere til at tilmelde sig nabohjælpsordningen.
  • Affaldsordning
   Bestyrelsen kontakter kommunen, Halsnæs Forsyning, med henblik på et møde omkring affaldsordningen og hvad muligheder der er herfor.
  • Hjertestarter
   Bestyrelsen indhenter tilbud til beslutning på den kommende generalforsamling i 2022.
  • Trafik ved "bommen"
   Bestyrelsen kontakter kommunen vedr. skiltning i forhold til spærringen/bommen på Engholmsvej.
  • Rabatter på Albrecht Jensensvej
   Kommunen har tidligere bekræftet at Albrecht Jensensvej har den bredde den skal have, det er hvad vi kan have indflydelse på i forhold til vores del af ansvar for vedligehold - ikke bredden på selve rabatterne.
 4. Øvrige arbejdspunkter
  • Grenafhentning
   Efter 15. november - grene må tidligst lægges ud fra 1. oktober.
  • Kantskæring
   Bliver foretaget i foråret 2022
  • Renovering af Albrecht Jensensvej
   Intet nyt
 5. Eventuelt
  Intet under eventuelt
 6. Næste bestyrelsesmøde
  Afholdes søndag den 16. januar 2022 kl. 14.00

Referatet må ikke deles udenfor grundejerforeningen Lisevang 73´ medlemskreds.

Referent Kurt Elmegaard

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Charlotte Woodall

 

Regler for beskæring

 

Beskæring af træer langs veje