Velkommen til Lisevang73.DK

04.12.2022

Referat fra

Bestyrelsesmøde 24.11.2022 kl. 14-16

hos Charlotte - alle deltog

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 2. Godkendelse af forrige referat
  Godkendt - bestyrelsen blev efter udsendelse af referatet gjort opmærksomme på at dato for grenudlægning var forkert. Den korrekte dato (1/10) blev straks udmeldt til alle medlemmer.
 3. Arbejdspunkter
  1. Veje og rabatter
   Bommen på Engholmsvej er meldt til kortstyrelsen og fremgår af krak - vi gør ikke yderligere.
   I fh t rabatter har bestyrelsen kun en vejledende funktion mens påtaleretten iflg deklarationen er hos Halsnæs Kommune.
   Vejene fejes fortsat en gang om året, næste gang i foråret 2023.
   Dræn er kontrolleret og alt OK. Dette sker jævnligt.
  2. Jubilæumsfest 2023
   Afholdes som tidligere skrevet lørdag den 26. august 2023. Detaljer omkring tilmelding mv følger i det nye år
  3. Grenafhentning - hvordan er det gået
   Det er gået fint, 9 læs med kun 10% overskridelse af budget, hvilket må siges at være fint tiderne taget i betragtning.
  4. Hjertestarter
   Vi er blevet tilbudt anden model til hurtigere levering og til en væsentlig højere pris. Vi afventer derfor, at den bestilte hjertestarter kommer til den oprindelige pris.
  5. Generalforsamling 2023
   Generalforsamling for 2023 afholdes søndag den 11. juni kl. 11.00. Sted meldes ud senere.
 4. Regnskab
  Vi har betalt renter af indestående indtil 1/10-2022 - herefter er renten 0%.
 5. Eventuelt
  Ingen bemærkninger
 6. Næste bestyrelsesmøde
  Fredag den 31. marts 2023 hos Kurt

Referent

Kurt Elmegaard

Dette referat må ikke deles udenfor kredsen af medlemmer