Velkommen til Lisevang73.DK

 

Bemærkninger

Regnskabet for 2019 udviser et underskud på kr. 3.869,75 mod et budget overskud på Kr. 7.500,-.

Underskudet fremkommer på trods af opnåede besparelser på kontingentopkrævningen og på grenafhentningen og er begrundet i uforudsete advokatomkostninger efter bestyrelsens oprettelse af en foreningshjemmeside, som kan administreres af den til en hver tid valgte bestyrelse og som indeholder foreningsrelevante dokumenter.

Underskudet dækkes af kassebeholdningen som ved årets udgang var kr. 122.794,36.

Vejfonden er uændret på kr. 267.587,99. Der forventes heraf at skulle bruges ca. kr. 200.000,- til udbedring af Albrecht Jensensvej, når kommunen sætter det projekt i værk.

2020-05-25

Morten Petersen

Kasserer