Velkommen til Lisevang73.DK

Beskæring af træer og hække mod vore veje.

Linedanser

Træer og buske langs vore veje skal i henhold til bekendtgørelse af lov om offentlige veje af 20.11.1975 § 103, stk. 2 og bekendtgørelse af lov om privat fællesveje af 20.11.1975, § 47, stk. 1., beskæres, så de ikke er til gene for fodgængere, cyklister og bilister. Derfor skal grundejerne i Lisevang73 sørge for, at bevoksningen ikke vokser ud over skel mod vej og rabatareal. 

I henhold til vejlovens § 103, stk. 2, kan grundejerforeningen kræve træer og anden bevoksning på eller ved vejene fjernet, nedskåret, opstammet eller studset af hensyn til færdslen. Undlader en grundejer at udføre sine forpligtigelser, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning.

Sådan gør du.

Beskæringen skal foretages således, at veje og stier kan benyttes i fuld bredde af hensyn til trafiksikkerheden såvel som gående som kørende færdsel.Beskæringen af beplantningen til skel mod vej eller sti skal være til bagkant af rabat. Træer og buske skal være beskåret til en højde af 2,75 m over rabat og 4,20 m over kørebane.