Velkommen til Lisevang73.DK

Mand med leDet er Lisevang73.dk's politik, at private oplysninger såsom mailadresser, telefonnumre, folkeregisteradresse m.v. er fortrolige. Sådanne oplysninger fremgår derfor ikke af Lisevang73.dk.

Bestyrelsens navne og kontaktdata, er kun synlige på medlemssiderne. Medlemmerne skal være logget ind med brugernavn og adgangskode på Lisevang73.dk for at kunne se dem. De fleste dokumenter deles ikke udenfor medlemskredsen. 

Det var kutyme, at bestyrelsen for foreningen Lisevang73 sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling (starten af juni måned jfr. foreningens vedtægter) vedlagde en medlemsliste til grundejerne. Medlemslisten var på det tidspunkt ajourført via de offentlige registre. Men stramningerne i Persondataloven førte i 2020 til, at bestyrelsen ikke længere udsender medlemslister. 

Grundejerne opfordres til at oplyse telefonnummer og mailadresse til foreningens bestyrelse. Dette sikrer, at en grundejer kan kontaktes i tilfælde af hændelser såsom væltede træer, ledningsbrud - eller mistænkelig adfærd i området o.l.

På Lisevang73.dk vil publikum finde den formelde information, som foreningens skiftende bestyrelser har udsendt gennem tiderne såsom referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, vedtægter, ordensregler m.v. 

Skulle du have spørgsmål til ovenstående eller har du fundet information på Lisevang73.dk, som du mener publiceret i strid med gældende regler, da er du velkommen til at kontakte mig ved at bruge punktet 'Mail formular' i Menuen til venstre.

Kristian Kousholt

Fugl lavet af globus