Velkommen til Lisevang73.DK

Lisevang73 er grundejerforeningen for fritidsområdet. Som navnet antyder begyndte foreningens historie med dannelsen i 1973, men fritidsområdets historie begyndte allerede i 1968 med udstykningen fra gården Lisevang.

Margit Larsen – en af de første "nybyggere" beretter:

I 1968 fik advokat Voltesen tilladelse til udstykning af jordstykket 11 Melby i hhv. et helårs– og et sommerhusområde beliggende mellem Melbyvej–Albr.Jensensvej, Finsensvej og Lisevanggrøften. Grænsen mellem områderne var Engholmsvej (som vist er den eneste vej i området der hedder det samme i begge ender trods en spærring med 3 pæle og et betonrør mellem nr. 36 og 38).

Betingelserne for udstykningen var bl.a. kloakering, asfalterede veje og oprettelse af en grundejerforening.

I 1971 blev de sidste 5 grunde solgt for ca. 27.000 kr. + 7.500 kr. for vej og kloak. Ca. 10 år senere blev Engholmsvej på den anden side af pælene kloakeret formedels 60.000 kr. pr. grund. Vejen var gravet op i sin fulde bredde, mens det stod på. Flere år senere satte kommunen en grænse for hvor meget en kloakering måtte koste, nemlig 18.000 kr.

Efterfølgende blev vejbanen mere og mere elendig og tilslut fik grundejerne påbud om at gøre den i stand. De havde ingen grundejerforening og kunne end ikke finde ud af at oprette et vejlaug, så kommunen genoprettede vejstykket og sendte regningen til hver enkelt grundejer.

På ihærdig opfordring indkaldte advokat Voltelen til stiftende generalforsamling af både helårs– og sommerhusområdet, men efter 1 times diskussion, hvor alle undtagen Voltelen var enige om at vi skulle have hver sin grundejerforening, gik helårsområdet hjem igen.

Vi valgte så 5 medlemmer og døbte os Lisevang 73.

Vi prøvede at kontakte Voltelen for at få papirer på vejene,som var overdraget os, men det resulterede i første omgang kun i, at Voltelen 26.4.76 sendte en regning ud om, at vi skyldte ham et restbeløb på ca. 5–700 kr. Samme dag sendte vi 75 breve ud, at man under ingen omstændigheder måtte betale, hvilket alle tog til efterretning.

Og så gik Svanebanken konkurs – der var ingen redningspakker dengang – og advokat Voltelen forsvandt, vistnok til Amerika.

Allerførst måtte bestyrelsen udfærdige Vedtægter for Lisevang73. Det blev gjort grundigt og med ekspertise udefra.

Dernæst vedtog man fælles grenafhentning 2 gange årligt. I begyndelsen smed vi – med behørig tilladelse – grene ind på transformatergrunden Engholmsvej 12 og brændte dem af, senere i en container samme sted, som blev afhentet, men ret hurtigt vedtog man udlægning i rabatten hvert efterår med afhentning af vognmand med grab.

Desuden vedtog man, at en del af kontingentet skulle afsættes til en Vejfond. Begrebet eksisterer stadigvæk. Der har været indhug i den 2 gang, først til sikring af nogle hjørner + asfaltlapper og for 4–5 år siden til etablering af et par brønde.

Rådyr i haven

Albr. Jensensvejs yderste del mod Melbyvej var sandvej, men i 1978 klagede en helårs–beboer der over støvgener og kommunen påbød asfaltering og havde listet de involverede op således, at vi havde 75 andele, gården 5 andele 2 helårsbeboere og 3 halve med "ryggen" til Albr. Jensensvej. Vi påtog os af at holde ekstraordinær generalforsamling på pension Liselængen i november måned, hvor en helårsbeboer fremkom med den oplysning, at kommunen havde skrabet grus af Albr. Jensensvej til brug for forbedring af Melbyvej. Vi gik i forhandling med kommunen og fik medhold i, at kommunen skulle udrede det nødvendige underlag og jordarbejde og vi stå for asfalten.

Siden 1992 har man drøftet renovering af vejene, men tilkaldt ekspertise 2 gange udtalte at vi roligt kunne vente 10 år endnu.

Vi har haft 2 oversvømmelser i området, første gang gik en pumpe i stykker nede ved børnehaven på Winniesvej og anden gang var der forstoppelse i Liselejegrøften, som snor sig fra Liseleje, krydser Rosenbergvej, fortsætter mellem Nansensvej og Thorvandsensvej og videre ned til Brødemosen. Både Liselejegrøften og Lisevanggrøften er kommunens ansvar. Vi skal kun tage os af grøften på bagsiden af Rosenbergvej. Denne grøft tog fint fra, da brandvæsenet lagde slanger over til den under den anden oversvømmelse".

Beretning fra Margit Larsen, marts 2012