Velkommen til Lisevang73.DK

- hvad er lovligt - episode på Thorvaldsensvej rejser spørgsmålet?

I følge Ordensbekendtgørelsen som politiet følger kan det straffes med bøde at spille musik, der er til væsentlig ulempe for de omkringboende. 

Der har kun været enkelte tilfælde af generende nabostøj i Lisevang73. Det er generelt ikke et problem, at folk i området ikke har villet tage hensyn til deres naboer. Der er dog enkelte kedelige ekssempler på hensynsløs støjudledning.

Lørdag den 10-07-2021 skruedes op for et festivalanlæg i en have på Thorvaldsensvej ved 19:30 tiden - så højt at vi naboer i området først troede det kom fra en festival ved Liseleje strand eller fra pladsen ved Melby Mølle.

Flere venlige henvendelser fra omkringboende frem mod midnat til de ansvarlige på Thorvaldsensvej var nytteløs. Med en fremtoning svarende til den fremskredne fest blev, der råbt gennem larmen at festen ville forsætte til kl. 6 morgen med samme lydstyrke. Derpå viste dørmanden naboernes henvendelser  ud af matriklen.

Med politiets mellemkomst fik fritidsområdet så ro ved midnatstide, da højttalere blev flyttet indendørs og vinduer og døre holdt lukkede.

I følge Ordensbekendtgørelsen som politiet følger kan det straffes med bøde at spille musik, der er til væsentlig ulempe for de omkringboende. Det betyder, at det er forbudt at spille så høj musik i haven, at det generer naboerne.

Man bør dog altid starte med en venlig henstilling om at skrue ned for musikken, før end politiet kontaktes. Dette blev da også forsøgt overfor festivalarrangørerne på Thorvaldsensvej - men desværre i dette tilfælde uden held.