Velkommen til Lisevang73.DK

Uvenner

Det er vigtigt, at grundejerforeningen kender den enkelte grundejers adresse, mailadresse og telefonnummer. Det sætter foreningen i stand til, at tage kontakt  hvis omstændighederne kræver det – eksempelvis i tilfælde af væltede træer, ledningsbrud, vejrenovering eller uventede hændelser i området.

Du kan opgive din mailadresse og telefonnumre ved at sende en mail til sekretæren herom (Adresse).

I tilfælde af adresseændring skal en grundejer selv melde flytning til foreningen, da denne ikke modtager varsko herom fra myndighederne. Meddelelsen bør omfatte:

  • Adressen på sommerhusgrunden og grundejerens navn
  • Grundejerens tidligere adresse og postnummer
  • Grundejerens nye adresse og postnummer
  • Eventuel ny e–mail adresse
  • Gerne også telefonnummer (fastnet eller mobil), for at foreningen kan ringe, hvis der er indmeldt tildragelser på deres grund eller sommerhus.

Meddelelsen mailes eller sendes til foreningens sekretær