Velkommen til Lisevang73.DK

Lisevang73 - Grundejerforeningen for fritidsområdet

Ordensreglement

Nærværende reglement er efter stadfæstelse på den efter reglementets udfærdigelse førstkommende generalforsamling i enhver henseende bindende for samtlige medlemmer af grundejerforeningen, jf. vedtægternes § 3 stk. 4.

§ 1

Grundejerne er pligtige at slå græsset således:

Rabatterne slås inden den 15. maj hvert år, og derefter med højst 1 måneds interval indtil udgangen af september måned.

§ 2

I perioden 1. april til 30. september er det kun tilladt at benytte plæneklippere og andre støjende maskiner på hverdage mellem kl. 9 til 13 og kl. 16 til 19 (på lørdage henstilles det ikke at bruge disse i tidsrummet kl. 16 til 19). På søn– og helligdage dog kun tilladt mellem kl. 9 til 13. Ved byggeri kan dispenseres.
I perioden 1. oktober til 31. marts er der ingen restriktioner.

§ 3

Enhver grundejer er I øvrigt pligtig at renholde det på eller ud for vedkommende grundejers parcel beliggende grundareal, med mindre dette arbejde ved foreningens bestemmelse helt eller delvist overgår til kommunen, grundejerforeningen eller andre.

§ 4

Enhver form for afbrænding af haveaffald er totalt forbudt hele året i sommerhusområder.

§ 5

Grene af max. 2 m længde i forbindelse med almindelig beskæring/vedligeholdelse kan udlægges i rabatten – i sikker afstand fra el–skabe – fra den 1. oktober til den 15. november og vil derefter blive afhentet i sidste halvdel af november.

Affald udlagt udenfor det nævnte interval vil blive fjernet for grundejerens regning uden yderligere varsel.

§ 6

Den maximale hastighed i området er 30 km/timen. Og al unødig kørsel er forbudt.
Parkering af erhvervskøretøjer (lastbiler med en egenvægt over 3500 kg) er forbudt i parceller og i rabatter

§ 7

Hunde og andre husdyr må ikke færdes løse udenfor parcellerne. Ejerne har pligt til at påse, at husdyr ikke er til gene for de omkringboende.

§ 8

Brug af skydevåben på grundejerforeningens område må kun finde sted i overensstemmelse med politivedtægtens bestemmelser.

§ 9

Grundejere, som låner eller lejer deres hus ud, bærer det fulde ansvar og har erstatningspligt for de skader, deres lejere måtte anrette på fremmed ejendom. Alle lejere skal nøje orienteres om grundejerforeningens vedtægter og ordensregler.

§ 10

I øvrigt påhviler det samtlige medlemmer af grundejerforeningen at overholde de i udstykningsområdets deklarationer fastsatte ordensregler samt ved deres adfærd at medvirke til, at der indenfor området kan herske ordnede og rolige forhold.

§ 11

Overtrædelse af ordensreglementet påtales af bestyrelsen, og eventuelle økonomiske konsekvenser udredes af overtræderen.

Ovenstående ordensreglement er vedtaget på en generalforsamling i Liseleje den 9 juni 1974 med ændringer vedtaget på ordinære generalforsamlinger den 8 juni 1980, den 13 juni 1982, den 11 juni 1995 og 15 juni 2003. Sidst tilføjede rettelser er vedtaget på en generalforsamling den 19.6.2011.

-0-0-0-

Ønsker du at downloade ordensreglementet – Klik her

Ønsker du at downloade engelsksproget version – Klik her

Ønsker du at downloade en tysksproget version – Klik her

Undermenu