Velkommen til Lisevang73.DK
Bestyrelsen for grundejerforeningen Lisevang73: 2023 - 2024:

Formand og kontaktperson Charlotte Woodall
Engholmsvej 28
Mail Charlotte

Næstformand og kasserer Morten Petersen
Rosenbergvej 28
Mail Morten

Aase Hill-Madsen
Rosenbergvej 31-33
Mail Aase

Kurt Elmegaard Jensen
Rosenbergvej 37
Mail Kurt

Hans Peter Jørgensen
Rosenbergvej 20
Mail Hans

Suppleanter til bestyrelsen:
Birgitte Wittendorff, Engholmsvej 17
Winnie Burchardt Pedersen, Engholmsvej 32 

Revisorer:
Erik Fehmerling, Nansensvej 11
Boje Møller, Nansensvej 5
Revisorsuppleanter:
Theodor Lund Pedersen, Engholmsvej 32
Poul Eric Woodall, Engholmsvej 28