Velkommen til Lisevang73.DK

Den 29.6.2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 25. juni 2017 kl. 12 hos Helle

Dagsorden:

  1. Dagsorden laves
  2. Konstituering af bestyrelsen
  3. Opsamling fra den ordinære og ekstraordinære generalforsamling
  4. Næste skridt i forhold til vejene
  5. Reservation af sognegården /næste års GF
  6. Næste bestyrelsesmøde
  7. Eventuelt.

Ad 1.
Dagsorden godkendt

Ad 2.
I forbindelse med Jette Weismanns fraflytning konstituerede bestyrelsen sig:
Helle Fehmerling: formand og sekretær - 2-årig periode
Betthina Hamann: næstformand- 1-årig periode
Kristian Kousholt: webmaster- 2-årig periode
Morten Petersen: kasserer - særligt ressortområde: vejene - 2-årig periode
Poul Rafn: ressortområde, vejene - 1-årig periode

Da Poul har sat sit hus til salg og derfor forventes at fraflytte indenfor valgperioden, vil vi indkalde 1. suppleant Rasmus Schou til de kommende bestyrelsesmøder - for at sikre kontinuitet. (Helle kontakter ham).

Ad 3.
Vi var i bestyrelsen enige om, at der er lavet et godt stykke arbejde med at føre beslutningen af vejenes istandsættelse igennem. Det afspejlede afstemningsresultatet og tilkendegivelserne på begge generalforsamlinger.

Ad 4.
Colas vil blive kontaktet og nærmere starttidspunkt aftalt. En interesse for at vi venter med at starte til primo september af hensyn til sommerferien. Forinden kommer en medarbejder fra firmaet ud og ser på, hvad der skal evt. skal beskæres, så de uhindret kan arbejde med vejene. De gamle kloakdæksler skal skiftes. Poul går videre med det.

Ad 5.
Næste års generalforsamling afholdes den 3. juni 2018 i Melby sognegård. Kristian bestiller lokalet.

Ad 6.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12. august kl. 10:00 i Sognegårdens mødelokale på 1. sal.

Ad 7.
Intet til punktet

Helle Fehmerling, sekretær