Velkommen til Lisevang73.DK

Udsendt den 08-07-2019

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde søndag den 16. juni 2019 efter generalforsamling

Bestyrelsen konstituerede sig:

Formand:                               Helle Fehmerling
Kasserer:                               Morten Petersen
Næstformand og sekretær:   Bethina Hamann
Administrator:                        Morten Vendelbo
Øvrige medlemmer:               Aase Hill-Madsen

Endvidere besluttede bestyrelsen, at Helle skulle tage kontakt til den tidligere webmaster for dialog omkring genåbning af foreningens nye hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde planlægges til 20. oktober kl. 10 hos Bethina & Morten.

Bestyrelsen