Velkommen til Lisevang73.DK

Referat af Bestyrelsesmøde:

9. maj 2022 kl. 14-16 hos Morten i Liseleje

Referat udsendt 20. maj 2022

Tilstede: Charlotte, Morten, Kurt, Aase og Hans

 1. Godkendelse af dagsorden

  Dagsorden enstemmigt godkendt

 2. Generalforsamling

  - dato og tid: 12. juni 2022 kl 11.30

  - lokation.: Maku, Liselejevej 7D, 3360 Liseleje

  - indkomne forslag: Ingen indkomne forslag modtaget                            

  - praktiske detaljer (projektor, lærred etc).: Kurt har computer, projektor og lærred mv med

  - ordstyrer og stemmetællere: vi har forslag til disse

  - på valg: Charlotte Woodall og Hans Jørgensen er begge villig til genvalg

  - suppleanter: Begge villige til genvalg

  - stemmesedler: Charlotte køber stemmesedler

  - dagsorden: under udarbejdelse

  - bestyrelsens beretning: Charlotte laver udkast og sender til bestyrelsen

  - øvrige detaljer: Af hensyn til traktement skal man tilmelde sig GF

 3. Regnskab + budget

  Morten fremlægger regnskab for 2021 + budget for 2022

  - er revisorerne på valg/villige til genvalg? Ja

 4. Hjertestarter

  Tilbud vises på lærred og herefter til afstemning

 5. Veje

  - efter fejning: Vejene fejet. Fejes hvert år efter grenafhentning og omkring påske

  - efter byggerier

  - pumpestation: Kommunen har udskiftet pumpestation

  - status på skilte: Nabohjælpskilte er kommet hjem og opsættes snarest

 6. Jubilæum 2023

  Tages op på kommende generalforsamling den 12. juni

 7. Eventuelt

  Generalforsamling 2023 på Liseleje Badehotel aftales snarest

 8. Næste møde

  3. juni kl. 14.00 hos Aase

 Referent; Kurt Elmegaard