Velkommen til Lisevang73.DK

Referat fra Bestyrelsesmøde

Fredag 19. august 2022 kl. 14-16 hos Hans

Referat sendt 24. august 2022

Alle var til stede

Dagsorden 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 1. Konstituering af den ny bestyrelse
  Bestyrelsesposterne forbliver uændrede:
  Formand Charlotte Woodall
  Næstformand og kasserer Morten Petersen
  Sekretær Kurt Elmegaard
  Bestyrelsesmedlemmer Aase Hill-Madsen, Hans Jørgensen
 1. Evaluering af Generalforsamling 2022
  Generalforsamling gik overordnet set rigtig godt på Cafe Maku.
  Udfordringer med lys og projektor.
  Drøftelse af fremtidige lokaler til afholdelse af generalforsamlingen, besluttes endeligt på næste bestyrelsesmøde.
 1. Arbejdspunkter bl.a. udledt af den nyligt afholdte Generalforsamling
  • Hjertestarter
   Er bestilt og afventer nærmere fra leverandør
  • Jubilæumsfest 2023
   Havefest med telt i en have med grill.
   Dato fastlægges til den 26. august 2023
  • Nabohjælpskilte og ”Blind vej” skilt
   Nabohjælpskilte er sat op. Blind vej skilt sættes op under nabohjælpskiltet ved Engholmsvejs begyndelse ved Albrecht Jensensvej
  • Affaldsordning – herunder placering af spande
   Vi henstiller til, at opsætning af de nye skraldespande sættes på eget matr.nr. jf gældende servitutter.
  • Drænledninger
   Alt virker og er OK. Der er ingen grund til spuling i 2022.          
 1. Regnskab
  Ingen bemærkninger
 1. Eventuelt
  Grene til afhentning må tidligst lægges ud i rabatten fra den 1. oktober og med afhentning efter den 15. november.
 1. Næste bestyrelsesmøde
  Torsdag den 24. november kl. 14.00 hos Charlotte

Referent, Kurt Elmegaard

Dette referat må ikke deles udenfor kredsen af medlemmer