Velkommen til Lisevang73.DK

Ordinær generalforsamling 06–06–2010.

Afholdtes på Asserbo kro.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Rettidigt indkomne forslag.
  Det foreslås, at 2 nye grundejere bliver medlem af Lisevang73, på hjørnet af Finsensvej og Rosenbergvej. Dette betyder, at vedtægternes §4 efter 1. punktum tilføjes: I 2010 er endvidere tilføjet parcel nr. 11 cz og 11cy af Melby by og sogn.  
 5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Flemmnig Fries og Kirsten Geisler er på valg).
 7. Valg af 2 suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.
 9. Eventuelt.

Undermenu