Velkommen til Lisevang73.DK

Ekstraordinær Generalforsamling

Lørdag den 20. juli 2013, kl. 11 – på Le Papillon, Liselejevej 64.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtagelse af forslag vedr. vedtægterne.
  Generalforsamlingen har følgende to ændringsforslag til afstemning:
  1. §2: I teksten skal Frederiksværk kommune rettes til "Halsnæs kommune"
   §2: I teksten skal Frederiksværk Ret rettes til " Hillerød Ret"
   §18: I teksten skal Frederiksværk kommune rettes til "Halsnæs kommune"  
  2. 1. §8 foreslås ændret til: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvdel af juni måned i Asserbo/Liseleje. Den indkaldes med 14 dages varsel via e–mail eller – i mangel heraf – via skriftlig meddelelse. Indkaldelsen stiles til hvert enkelt medlem ved brug af de i medlemsprotokollen anførte e–mailadresser og postadresser. Begrundelse: Postbesørgelse er en bekostelig affære.
 3. Eventuelt

Begge punkter fik tilslutning fra alle 34 fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen– og blev derved vedtaget iflg. vedtægterne om 2/3 flertal. Det er dog under forudsætning, at det også vedtages ved simpelt flertal på denne ekstraordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Lisevang 73

Undermenu