Velkommen til Lisevang73.DK

Ordinær Generalforsamling

Søndag den 12. juni 2016, kl. 11 i Sognegården, Melby.

Vi startede generalforsamlingen med indskrivning og brunch kl. 10.

Dagsorden:

 1. Morgensang
 2. Valg af dirigent og stemmetællere
  Til dirigent foreslår bestyrelsen advokat John Christian Langeberg.
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse af regnskab for 2015 - til vedtagelse
 5. Orientering om budget/regnskab for 2016 - til orientering.
  Herunder orientering om vejfond og vejene.
 6. Rettidig indkomne forslag - der er ingen forslag indkommet.
 7. Fremlæggelse af budget for 2017 og fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent - til vedtagelse
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Kristian, Morten og Helle er IKKE på valg
  Jette og Poul er på valg. Begge er villige til genvalg.
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af 2 revisorer og 2 revisor suppleanter.
  Revisorerne: Poul Frederiksen og Boje Møller - villige til genvalg
  Revisorsuppleant: Anni Rønn Poulsen - villig til genvalg
 11. Eventuelt

Bilag:

Bilagt indkaldelsen er følgende bilag:

 1. Dagsorden
 2. Regnskab 2015
 3. Medlemsfortegnelse – detaljeret
 4. Medlemsfortegnelse – oversigt
 5. Fortegnelse over bestyrelsen og suppleanter
 6. Referat af bestyrelsesmøde den 11–05–2016

Undermenu