Velkommen til Lisevang73.DK

Den 12. juni 2017

Indbydelse til

EKSTRAORDINÆR

GENERALFORSAMLING

Søndag den 25. juni 2017, kl. 11:00

Le Papillon, Liselejevej 64, 3360 Liseleje.

På generalforsamlingen den 11. juni 2017 vedtog forsamlingen enstemmigt det af bestyrelsen foreslåede projekt om vejenes udbedring. Forsamlingen vedtog i forlængelse heraf, at Finsensvej inkluderes i udbedringen sammen med de øvrige veje.

Da antallet af fremmødte ikke repræsenterede mindst 2/3 del af de stemmeberettigede skal ovenstående beslutning nu ifølge foreningens vedtægter §11 konfirmeres i sin helhed på en ekstraordinær generalforsamling; denne gang ved simpelt flertal. Det er denne ekstraordinære generalforsamling, der nu indkaldes til med dette ene punkt på dagsorden.

Foreningen byder på en øl eller vand.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
    Bestyrelsen forslår næstformand Poul Rafn som dirigent

  2. Til endelig beslutning: Vejenes udbedring
    Der vil alene være afstemning, idet projektet blev fremlagt og gennemgået på den ordinære generalforsamling den 11. juni 2017.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Lisevang73

Undermenu