Velkommen til Lisevang73.DK

Den 29.6.2017

Referat af ekstraordinær generalforsamling

den 25. juni 2017 kl. 11:00 på Le Papillon, Liseleje.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
  Bestyrelsen havde foreslået næstformand Poul Rafn som dirigent - valgt.
  Stemmetæller: Hans Jørgensen.

 2. Til endelig beslutning: Vejenes udbedring
  Der var alene afstemning, idet projektet blev fremlagt og gennemgået på den ordinære generalforsamling den 11. juni 2017.
  Repræsenteret var i alt 24 stemmeberettigede, heraf 3 fuldmagter. Resultat: 23 stemte for forslaget, 1 stemte blankt, hvorefter forslaget om vejenes udbedring endeligt var vedtaget. Arbejdet går i gang ultimo august/primo september. Bestyrelsen orienterer nærmere herom i løbet af sommeren.

 3. Eventuelt
  Steffen Lambertsen, Rosenbergvej 31 og 33 redegjorde for, at den nabostrid, der blev nævnt ved generalforsamlingen den 11. juni 2017 nu er bilagt. Han har rettet henvendelse til kommunen og blevet oplyst om reglerne for udlejning - og har som konsekvens heraf opsagt sit samarbejde med udlejningsfirmaet. Beslutningen høstede forsamlingens bifald.

Helle Fehmerling, sekretær

 

Download underskrevet referat - klik her