Velkommen til Lisevang73.DK

Liseleje den 28. maj 2011

Ordinær generalforsamling afholdes
Søndag den 19. juni 2011 kl. 9.00
på Restaurant Solskin, Liselejevej 48

(Bestyrelsen er klar over at jf. vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i første halvdel af juni, men grundet pinsen har vi måttet flytte en uge frem).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. a Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  b Vedligeholdelsesplan for veje
  c Optagelsesregler for evt. nye medlemmer af Lisevang73
 3. Aflæggelse af regnskab (Pt. Har kun én revisor nået at underskrive. Regnskab med to underskrifter vil blive fremsendt sammen med referat).
 4. Rettidigt indkomne forslag:
  a Brugervenlig formulering vedr. grenafhentnings tidspunkt
 5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg: Birgit Sønderbye, Hans P. Jørgensen, Michael Sponholtz, Kirsten Geisler
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter
 9. Eventuelt

Der vil være en let brunch med kaffe, te, juice, morgenbrød ad libitum, ost, syltetøj, kødpålæg, scrambled eggs & bacon.

Efter generalforsamlingen øl og vand.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Bilag:

 1. Regnskab og Budget 2010-2011-2012
 2. Procedure for Medlemskab af Grundejerforeningen Lisevang73

Undermenu