Velkommen til Lisevang73.DK

Indbydelse til Info– og dialogmøde om vore veje

Søndag den 28. april kl. 10.30 i "Le Papillon", Liselejevej 64.

I forlængelse af beslutning taget på generalforsamling den 03–06–2012 vedr. yderligere information om vore vejes tilstand og vedligeholdelse – indbød Bestyrelsen alle til en formiddag med gensidig informationsudveksling og dialog om emnet. Indbudt var vejingeniør Jørgen Borg igen og der var lagt op til en konstruktiv debat. Der blev serveret kaffe og kringle.

 

Dagsorden:

 1. Velkomst, indledning og baggrund for mødet v./ Poul Rafn
  1. Bestyrelsen ønsker og har arbejdet for større åbenhed, mere information og tættere dialog med ejerne siden sidste generalforsamling. Dialogmødet vedrørende vore veje skal ses i sammenhæng hermed.
 2. Myndigheder og regler
  1. Halsnæs Kommunes holdning til veje i sommerhus– og landligger områder
  2. De tinglyste deklarationer (se vedlagte: Deklaration – Parcelsalgserklæring)
 3. Information om vejenes tilstand v./ Vejingeniør Jørgen Borg
  1. Vejenes tilstand
  2. Udbedringsforslag og prisoverslag
  3. Spørgsmål – dialog vedr. vejenes tilstand
 4. Oplæg og forslag til finansiering af vejenes istandsættelse, v./Poul Rafn Vist er et estimeret forløb over hvordan tid og økonomi må forventes at forme sig i takt med, at skaderne på vejene vokser:

  Ved 3 år 1.200.000: 75 = 16.000 = ca. 5.333 kr. pr. år
  Ved 5 år 1.500.000: 75 = 20.000 = ca. 4.000 kr. pr. år
  Ved 8 år 1.900.000: 75 = 25.000 = ca. 3.166 kr. pr. år
  Ved 11 år 2.400.000: 75 = 32.000 = ca. 2.910 kr. pr. år

 5. Spørgsmål og dialog vedr. finansieringsmuligheder

Diskussion og ide–udveksling. Bestyrelsen ønsker en åben dialog om, hvilke oplæg og forslag forsamlingen anbefaler bestyrelsen at lægge frem på den kommende generalforsamling.

Undermenu