Velkommen til Lisevang73.DK
Indbydelse til

Generalforsamling

Søndag den 12. Juni 2022, kl. 11:30 - på Maku Liselejevej 7A, 3360 Liseleje.

Indskrivning fra kl. 11.15. 

OBS! Vi vil gerne have bindende tilmelding fra jer – senest den onsdag den 8. juni af hensyn traktement og lokalefaciliteter.

DAGSORDEN

Information om den ny affaldsordning: Halsnæs Forsyning v/Ida Slættalid Iversen

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab for 2021 underskrevet af bestyrelsen og revisorer udsendt med denne indkaldelse.
 4. Fremlæggelse af budget for 2022
 5. Rettidigt indkomne forslag: Ingen indkomne forslag
 6. Hjertestarter – tilbud til vedtagelse
 7. Jubilæum 2023
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.
 11. Eventuelt.

Bestyrelsen for Lisevang73.

Undermenu