Velkommen til Lisevang73.DK

Bestyrelsen skriver i beretningen for 2022:

"Ved en beklagelig fejl blev en forkert dato for udlægning af grene meldt ud til medlemmerne - en rettelse blev meget hurtigt udsendt til alle og ligeledes blev rettelsen indført i referatet af det følgende bestyrelsesmøde".

Bestyrelsen fortsætter beretningen med adresse til www.Lisevang73.dk:

"Desværre ønskede ejeren af den private hjemmeside www.Lisevang73.dk i den anledning at rette i bestyrelsens referat, som han offentliggør på sin side - vi bad ham om ikke at rette i foreningens dokumenter, en henstilling han har valgt ikke at efterkomme. Vi vil derfor gøre opmærksomme på, at de dokumenter, der ligger på siden, ikke nødvendigvis indeholder den originale tekst. Da referater fra bestyrelsesmøderne desuden offentliggøres uden tilladelse, ser vi os nødsaget til ikke at udsende disse fremover. Dette er i overensstemmelse med vedtægterne".

Hertil bemærkes:

  1. Den forkerte dato blev rettet i det arkiverede referat og dermed på denne hjemmeside, så snart bestyrelsen havde udmeldt fadæsen og korrigeret datoen. Hensigten med denne side er at bringe korrekt information, og derfor blev den korrekte dato indføjet i referatet, idet www.Lisevang.73 ikke formidler data, der efterfølgende er dementeret som forkerte. Dette tæller tungere end at dokumentere en menigsforstyrrende fadæse, der efterfølgender er tilbagekaldt.
  2. Referaterne fra bestyrelsesmøderne var ikke tilgængelige udenfor kredsen af medlemmer og sikret via et personligt brugernavn og adgangskode. Dog kunne referaterne utilsigtes nås, ved at gå bag om menuerne. Denne fejl blev rettet så snart den blev kendt. Dette skete dog først ved via bestyrelsensen beretning. Bestyrelsen havde ikke forinden gjort opmærksom på fejlen, selv om man måtte indse, at den var utilsigtet.

Kristian Kousholt
Webmaster for www.Lisevang73.dk
Medlen af Lisevang73